MAYA AKAR CENTER YÖNETİM VE ORGANİZASYONU

    Maya Akar Center Binası 634 sayılı Kat Mülkiyeti yasasına uygun olarak yönetilmekte olup Yönetim Organizasyonu bu yasa ve Bina Yönetim Planı hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
    Binamız sırası ile

  • Bina Kat Malikleri Kurulu

  • Bina Yönetim Kurulu

  • Bina İşletme Müdürlüğü

şeklindeki bir organizasyon yapısı ile yönetilmekte ve yaklaşık 55 kişilik personel kadrosu ile de günlük hizmetler yürütülmektedir.